SUOMEN MIKROYRITTÄJÄT ry.
SUMI ry. on voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys mikroyrityksille. Yhdistys on kaikille mikroyrittäjille avoin keskustelu- ja vaikutusympäristö ilman byrokratiaa tai suuria jäsenmaksuja. Yhdistyksen tarkoitus on ajaa ja valvoa mikroyrittäjien- ja yritysten yksilöllisiä, yleisiä ja yhteisiä etuja, sekä kohentaa mikroyrittäjien ja -yritysten yrittämisen edellytyksiä.

SUMI ry:n toiminta on kaikilta osiltaan täysin läpinäkyvää. Kaikki päätökset ja niihin osallistuneet, projektisuunnitelmat jne. ovat avoimesti näkyvissä.

Yhdistys seuraa yleistä talouden kehitystä ja lainsäädäntöä, verkostoituu sekä toimii aktiivisesti tarkoitustaan tukevissa muissa yhteisöissä. Yhdistys tekee aloitteita, antaa lausuntoja, järjestää neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, sekä ylläpitää avointa mikroyrittäjiä hyödyttävää verkkoympäristöä

Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton, kaikkien alojen mikroyrittäjien foorumi.

Jäsenyys

SUMI ry:n varsinaiset jäsenet ovat mikroyrityksiä.

Mikroyrityksiä ovat
  • itsenäiset elinkeinoharjoittajat
  • 1-9 työntekijää työllistävät yritykset
  • yritykset joiden vuosiliikevaihto ei ylitä 2milj.€
  • lisäksi: mikroyrityksen pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida soveltaa tilanteen mukaan joko PK-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää
  • Jäsenen jäsenmaksu on 25€ kalenterivuodessa.


SUMI ry:n kannatusjäseniä voivat olla henkilöt, jotka haluavat tukea ja kannattavat SUMIn ajamia asioita. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 25€ kalenterivuodessa.

SUMI ry:n tukijäsenet ovat yrityksiä ja yhteisöjä, jotka haluavat tukea ja kannattaa SUMIn ajamia asioita. Tukijäsenen jäsenmaksu on 100€ kalenterivuodessa.

SUMIn taustaa

Syksyllä 2012 perustettiin  työryhmä ÄLÄMÖLÖ, joka muodostui mikroyrittäjistä, joilla oli samanlaiset päämäärät  ja jotka olivat huolissaan siitä, että kukaan ei näytä julkisesti tekevän mitään meidän mikroyrittäjien asioiden eteen. "Miten me mikroyrittäjät selviämme?!", "Jonkun tarttis pitää vähän älämölöä meikäläisistä"

Joulukuusta 2012 kevääseen 2013 tehtiin paljon näkymätöntä taustatyötä; mm. käytiin tapaamassa kansanedustajia, etsittiin yhteistyökumppaneita jne.

Kevään 2013 aikana tehtiin kyselyt asiakkaille, alv alennuksen piirissä työskennellyille (suutarit, kampaajat) sekä muille mikroyrittäjille (kosmetologit, ompelijat..) Tavoitteena oli saada faktaa mustaa valkoiselle ja sitä kautta suunta vakavasti otettavaa kansalaisaloitetta kohti. Vastaukset, jotka kertoivat mikroyrittäjien taloudellisesta ahdingosta, olivat surullista luettavaa.

Keväällä 2013 perustettiin Suomen Mikroyrittäjät ry. SUMI

Ymmärsimme että ongelmat, huoli ja hätä olivat samat kaikilla mikroyrityksillä. Jotta meitä pieniäkin kuultaisiin, olisi verkostoiduttava useiden alojen kanssa. Vuoden 2014 alusta liityimme Suomen Pienyrittäjät ry:n yhdistysjäseneksi, mikä antaa kaikille SUMI:n jäsenille heidän jäsenetunsa (esimerkiksi lakipalveluja).

Vuonna 2014 solmimme yhteistyösopimuksen Oulun Yliopiston Oulun Eteläinen Instituutin mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän kanssa. Verkostoituminen jatkuu ja syvenee.